Txlyre's website

Main page


My contacts


Marmelade programming language (not active)


Têhhlrúrzhál constructed language (Têhhlrúrzsá hálye)


Nyol-ya constructed language


Aliosmo alt-history


Skodian

Skodian | Sköde kálá

Skodian - is a language of the Skoda
Sköde esas kálá Sködesara
Phonology

a - /a/
e - /e/
ä - /ɛ/
o - /ɒ/
ö - /ø̈/
u - /u/
ü - /ʏ̈/
i - /ɨ/
ⱥ - /ə/
á - /aː/
é - /eː/
a̋ - /ɛː/
ó - /ɒː/
ő - /ø̈ː/
ú - /uː/
ű - /ʏ̈ː/
í - /ɨː/
b - /b/
v - /v/
h - /x/
r - /ɾ̼/
d - /d/
w - /w/
m - /n̼/
th - /θ̼/
dh - /ð̼/
c - /ts/
s - /ɕ/
p - /p/
t - /t/
f - /f/
g - /g/
l - /l/
n - /n/
z - /ʑ/
j - /j/
y - /'/

Phonotactic

Agglutination rules

 • Two similar vowels or consonants(eg. aa,thdh,dt,dd) should be delimited by a first vowel/consonant of the root.

  Examples

  Viselu vyireler - I see a man
  Várescie tikále Sködeail? - Do you speak Skodian?

  Vocabulary

  Syntactics

  Verbs

  vise - to see
  tikále - to speak

  Female nouns

  záne - a woman
  Sködesa - Skoda

  Male nouns

  véjer - a wind
  vyire - a man

  Neuter nouns

  kálá - a language

  Adjectives

  sköde - skodian

  Grammar

  Stem vowels/consonants

  Female: a/t
  Male: e/l
  Neuter: ö/s
  Dual: u/k
  Plural: ü/n

  Noun

  Article

  Definitive: -ta-
  Emphatic: -ní-

  Case

  Singular/dual/plural
  Nominative - /-tV/-Vi
  Genetive - -rV/-liV/-vS
  Accusative - -lVr/-tiV/-Cu
  Dative - -Cui/-yVi/-Cei
  Peritative - -sV/-Cose/-Cöi
  Locative - -Ce/-Vuje/-Vms
  Allative - -Caus/-iVs/-Vmi
  Ablative - -Cos/-Cia/-ejV
  Vocative - -rVs/-jVi/-lV

  Verb

  Iterrogative form

  Interrogative: -ci(V)-

  Declension of irregular verbs

  ollete "to be"

  Present

  1: oll(V)
  2: oll(V)s
  3: es(V)s

  Past

  1: olys(V)
  2: olyj(V)i
  3: esyj(V)s-

  Perfect

  1: olvyj(V)su
  2: olvyj(V)i
  3: esvyj(V)

  Future

  1: olli(V)
  2: ols(V)
  3: olyj(C)a

  Imperative

  1: oll(V)k
  2: oll(V)te
  3: es(V)k

  Conditional

  1: ollitum(V)
  2: olstum(V)
  3: esvyj(V)tum

  vár "to be able to"

  Present

  1: vár(V)
  2: vár(V)s
  3: vá(C)

  Past

  1: váryj(V)
  2: váryj(V)i
  3: váryj(V)s-

  Perfect

  1: v(V)su
  2: vyj(V)i
  3: vár(V)i

  Future

  1: vári(V)
  2: várs(V)
  3: váry(C)a

  Imperative

  1: vár(V)k
  2: vár(V)te
  3: vár(V)k

  Conditional

  1: váritum(V)
  2: várstum(V)
  3: váryj(V)tum

  Present

  1: -Cu
  2: -siVs
  3: -asV

  Past

  1: -jVsu
  2: -jVi
  3: -jVsi

  Perfect

  1: -vyVsu
  2: -vyVi
  3: -vyVsi

  Future

  1: -siV
  2: -sV
  3: -C

  Imperative

  1: -Cuk
  2: -Vte
  3: -Cik

  Conditional

  1: -tumsiV
  2: -tumsV
  3: -tumiC

  Passive voice: -zV-

  Adjective

  Case

  Singular/dual/plural
  Nominative - /-Vs/-iVs
  Genetive - -rV/-iV/-iüC
  Accusative - -nV/-iVs/-iVm
  Dative - -Vm/-Vms/-Vli
  Peritative - -aiC/-eCiu/-ínV
  Locative - -nVis/-nujV/-Vis
  Allative - -Cau/-nVs/-Vma
  Ablative - -Cea/-ikV/-syjV
  Vocative - -Vi/-jaC/-Cis

  Comparison

  Comparative: -iusVs
  Superlative: -iausiVs

  Pronouns

  I; me

  Singular/dual/plural
  Nom. - as/mite/mi
  Gen. - mán/mini/maün
  Acc. - me/mete/meu
  Dat. - men/mene/mudi
  Per. - máni/meni/mus
  Loc. - máná/mányte/más
  All. - menyjé/metyjé/másyjé
  Abl. - menyjá/metyjá/másyjá
  Voc. - N/A/N/A/N/A

  You

  Singular/dual/plural
  Nom. - ti/tu/ve
  Gen. - tán/táni/taün
  Acc. - te/táte/vás
  Dat. - táu/táute/tudi
  Per. - tuni/teni/vus
  Loc. - tátyá/tátá/tás
  All. - tányjé/tátyjé/tásyjé
  Abl. - tányjá/tátyjá/tásyjá
  Voc. - N/A/N/A/N/A

  He, she, it

  Singular/dual/plural
  Nom. - ne, ji, sa/nete/oj
  Gen. - nó, jó, só/nóni/neün
  Acc. - ne, je, se/náte/nyát
  Dat. - neu, jeu, seu/neute/nedi
  Per. - nuni, juni, suni/neni/nus
  Loc. - nátyá, játyá, sátyá/nátá/nús
  All. - nányjé, jányjé, sányjé/nátyjé/násyjé
  Abl. - nányjá, jányjá, sányjá/nátyjá/násyjá
  Voc. - N/A/N/A/N/A

  Reflexive pronouns

  Nom. - sápá
  Gen. - sápó
  Acc. - sápá
  Dat. - sáve
  Per. - sávi
  Loc. - sávyá
  All. - sávyjé
  Abl. - sávyjá
  Voc. - N/A

  Iterrogative pronouns

  What/who
  Nom. - cás/kos
  Gen. - /
  Acc. - ce/ke
  Dat. - ceu/keu
  Per. - cáni/koni
  Loc. - cátyá/kotyá
  All. - cávyjé/kovyjé
  Abl. - cávyjá/kovyjá
  Voc. - N/A/N/A

  Possesive pronouns

  My/our

  Singular/dual/plural
  Nom. - asis/mites/mis
  Gen. - mánis/minis/maünis
  Acc. - mes/metes/meus
  Dat. - menis/menes/mudis
  Per. - mánis/menis/musis
  Loc. - mánás/mánytes/másis
  All. - menyjés/metyjés/másyjés
  Abl. - menyjás/metyjás/másyjás
  Voc. - N/A/N/A/N/A

  Thy/your

  Singular/dual/plural
  Nom. - tisis/tusis/vesis
  Gen. - tánisis/tánisis/taünisis
  Acc. - tesis/tátes/vásis
  Dat. - táus/táutes/tudis
  Per. - tunis/tenis/vusis
  Loc. - tátyás/tátás/tásis
  All. - tányjés/tátyjés/tásyjés
  Abl. - tányjás/tátyjás/tásyjás
  Voc. - N/A/N/A/N/A

  Her/his/its

  Singular/dual/plural
  Nom. - nes, jis, sas/netes/ojsis
  Gen. - nós, jós, sós/nónis/neünis
  Acc. - nes, jes, ses/nátes/nyátis
  Dat. - neus, jeus, seus/neutes/nedis
  Per. - nunis, junis, sunis/nenis/nusis
  Loc. - nátyás, játyás, sátyás/nátás/núsis
  All. - nányjés, jányjés, sányjés/nátyjés/násyjés
  Abl. - nányjás, jányjás, sányjás/nátyjás/násyjás
  Voc. - N/A/N/A/N/A

  Reflexive

  Nom. - sápás
  Gen. - sápós
  Acc. - sápás
  Dat. - sáves
  Per. - sávis
  Loc. - sávyás
  All. - sávyjés
  Abl. - sávyjás
  Voc. - N/A

  Demonstrative

  This/that/these/thos
  Nom. - sat/tot/sét/tét
  Gen. - sató/totó/sétó/tétó
  Acc. - satá/totá/sétá/tétá
  Dat. - sate/tote/séte/téte
  Per. - sati/toti/séti/téti
  Loc. - sakyá/totyás/sétyás/tétyás
  All. - sakyjé/totyjé/sétyjé/tétyjé
  Abl. - sakyjá/totyjá/sétyjá/tétyjá
  Voc. - N/A/N/A/N/A/N/A

  Indefinite pronouns

  Something/somebody
  Nom. - cászá/koszá
  Gen. - cózá/kózá
  Acc. - cezá/kezá
  Dat. - ceuzá/keuzá
  Per. - cánizá/konizá
  Loc. - cátyázá/kotyázá
  All. - cávyjézá/kovyjézá
  Abl. - cávyjázá/kovyjázá
  Voc. - N/A/N/A

  Numerals

  Quantitative/Ordinal
  1 - vina/prima
  2 - dve/dvas
  3 - tri/tryjas
  4 - ceteri/cetera
  5 - peti/petas
  6 - sesi/sesa
  7 - seneti/seneta
  8 - asoti/asota
  9 - podesi/podesa
  10 - dési/désa
  11 - vinidi/vinida
  12 - dvedi/dveda
  13 - tridi/trida
  14 - ceteridi/ceterida
  15 - petidi/petida
  16 - sesidi/sesida
  17 - senetidi/senetida
  18 - asodi/asoda
  19 - podvedesi/podvedesa
  20 - dvedesi/dvedesa
  30 - tridesi/tridesa
  40 - ceteridesi/ceteridesa
  50 - petidesi/petidesa
  60 - sesidesi/sesidesa
  70 - senetidesi/senetidesa
  80 - asotidesi/asotidesa
  90 - posimti/posimta
  100 - simti/simta
  200 - dvesimti/dvesimta
  300 - trisimti/trisimta
  400 - ceterisimti/ceterisimta
  500 - petisimti/petisimta
  600 - sesisimti/sesisimta
  700 - senetisimti/senetisimta
  800 - asotisimti/asotisimta
  900 - potúksi/potúksa
  1000 - túksi/túksa
  1000000 - milijóni/milijóna